Sunday, May 22, 2011

Orang Kedah bersedia ubah kembali kepada BN

Kawan kawan saya dalam PAS jangan marah saya.  Saya hanya melaporkan apa yang MI tulis hari ini. Rakyat Kedah secara majority nya menyesal mengundi PAS sebagai kerajaan negeri. During a recent visit by The Malaysian Insider to Kedah a straw poll of residents signalled that they are tired of the game and that a significant number want to change the next state government in the next election.

The street poll of 70 Kedahans aged 21 to 70 showed that half of them 50 per cent want a change in the state government.

 The sentiment was most pronounced among Malays of whom 60 per cent want change followed by Indians 50 per cent Only 36 per cent of Chinese respondents wanted change while 28 per cent wanted to keep PR in power.

 The remaining 36 per cent of Chinese respondents either did not know or did not want to comment

No comments: